Питали смо наше учеснике

Како би сте представили свој народ кроз једну реченицу?

Драги пријатељи,

поздрављамo вас испред целокупног тима добронамерних људи окупљених око замисли помирења међу цивилним становништвом. Ми желимо да представимо српско наслеђе из најбољих углова, а на плану историјског, културног, спортског, уметничког, научног, политичког и академског достигнућа. Отворени смо за сарадњу свих људи добре воље из региона, да заједничким интелектуалним напорима створимо простор без стереотипа, са отклоном према било ком виду мржње, и просперитетном цивилном сарадњом.

Запис Иве Андрића може нам послужити као добра опомена, а записао је- Кад год сам и где год сам наишао на људе који су показивали сувише развијену бригу за национални понос и општи интерес или претерану осетљивост за личну част и достојанство, увек сам, готово по правилу, наилазио и на ограничен ум, неразвијене способности, тврдо срце и грубу, кратковидну себичност.

Чланице и чланови Организације Порджите нас, усмериће све своје напоре ка ширењу свести о потреби узајамне одговорности ради остваривања праведнијих односа међу људима. Такође улагаће све напоре и знања у промовисању српског културног и историјског наслеђа, те његовог очувања и обнове. Подстицаћемо на прихватање ставова неистомишљеника без нужне сагласности са истим. Једнака права и привилегије те могућности за свакога без обзира на пол, старост, расу, образовање, националност, друштвени статус, политичке и религијске ставове.

Нашем друштву неопходан је заједнички мултидисциплинарни институт за академско истраживање претходних времена, са отклоном ка било ком виду политичке манипулације (жртвама, страдањима, бројкама, победама…) Невладине организације имају сав потенцијал али недовољно искоришћен у сврху спознаје општег добра и стварања модела мирољубивог цивилног понашања. Допринос координисању процесу измирења те доприносу решавања заједничких проблема.

Цивилни сектор и невладине организације су одлична спона да се активирају наше академије, универзитети, образовно-научне скупине, скупине неформалног образовања са сличним циљевима, друге невладине организације, медији, и државни естаблишмент.

Истински верујемо да ћемо нашим радом и напорима дати допринос како очувању нашег културног наслеђа, унапређењу међуакадемске сарадње међу омладином у региону, тако и помирењу новијих генерација.

Свако добро.

pecat1

ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ

Зашто смо јединствени?

У раду наше групе прихватамо и неистомишљенике који ће сопственим напорима допринети остваривању постављених циљева.

Дијалог

Дискутујемо о важним друштвеним проблемима.

Одговорност

У реализацији пројеката!

Равноправност

Доприносимо јачању равноправности !

Образовање

Подстичемо развој неформалног образовања!

Сарадња

Сарађујемо са цивилним и државним сектором!

Информације

Ширимо неопходне информације у вези са српским друштвом!

Помоћ

Усмеравамо помоћ угроженима и помажемо беспомоћнима!

Слобода

Чувамо слободу и мир!

Оснивачи

Они су 24. марта 2015. године основали Организацију

Наши пријатељи

Реализација наших пројеката зависи од донација и помоћи наших пријатеља.

+381 64 555 06 33

Dečanska 8/4; 11103 Stari Grad, Beograd

office@podrzitenas.org.rs